quẩn quanh trong tổ Đọc bản e-book

Tác giả
Phan An
Lời giới thiệu
Nguyễn Ngọc TưHoài Linh
Bìa
Bút Chì
Minh họa
Phan An
Bìa
Số trang
236
Giá bìa
56.000 VND
Nhà xuất bản
Thời Đại
Khổ
Sướng 13 x 20.5cm